kirjaudu-openettiin

Käsittelyajat

Kassa käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Vanhimmat käsittelyä odottavat ensimmäiset hakemukset ovat nyt saapuneet 13.10.2016. Vanhimmat käsittelyä odottavat jatkohakemukset ovat tällä hetkellä saapuneet 18.10.2016 (päivitetty 21.10.2016).

Käsittelemme kaikki hakemukset ilman aiheetonta viivytystä. Jos tarvitsemme hakemuksen käsittelemiseksi lisätietoja, pyydämme niitä kun aloitamme hakemuksen käsittelyn. Kun valmistaudut lähettämään hakemusta, tarkistathan liitteitä koskevasta ohjeistuksestamme kohdasta ansiopäivärahan hakeminen, että tarvittavat liitteet ovat hakemuksesi mukana. Näin varmistetaan, että työttömyyskassa voi käsitellä saapuvan hakemuksen ilman erillisiä lisäselvityspyyntöjä.

Mikko Häyrinen

toimistopäällikkö


Vuorottelukorvaushakemusten käsittelytilanteesta 

Käsittelemme vuorottelukorvaushakemukset ilman aiheetonta viivytystä, mutta huomioitavaa kuitenkin on, että päätös vuorottelukorvauksesta annetaan ensimmäisen maksun yhteydessä ja vuorottelukorvausta maksetaan kuluneelta ajalta jälkikäteen. Ensimmäinen maksu voi olla yhdeltä päivältä tai usealta viikolta riippuen hakemusten käsittelytilanteesta.


Ajankohtaista

21.10.2016 Joustoa peruspäivärahan käyttöön ja kannusteita toimeksiantosuhteisen työn tekemiseen

Hallitus esittää, että peruspäivärahaa voitaisiin jatkossa käyttää työllistymisen edistämiseen rahoittamalla peruspäivärahalla starttirahaa, palkkatukea ja liikkuvuusavustusta. Myös toimeksiantosuhteiden tekemiseen kannustettaisiin.

Lue lisää

21.10.2016 Tiukempia velvoitteita työn vastaanottamiseen

Hallitus esittää, että päivärahan saajan velvollisuutta hakea ja ottaa vastaan työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin tiukennettaisiin.

Lue lisää

6.10.2016 Maistiaisia kotisivujamme ja läsnäoloamme somessa koskeneen kyselymme tuloksista!

Saimme kyselyyn kaiken kaikkiaan noin 670 vastausta. 69 % vastaajista oli sitä mieltä, että Opettajien työttömyyskassan on hyvä olla läsnä somessa. Peräti 87 % vastaajista oli sitä mieltä, että kotisivuiltamme on melko tai erittäin helppoa löytää tietoa. Eniten tietoa haettiin siitä, miten etuuksia haetaan.

Lue lisää

29.9.2016 Ansiopäivärahan määrä alenee ensi vuonna kansaneläkeindeksin muutoksen vuoksi

Ansiopäivärahan laskennan perustana oleva peruspäiväraha alenee vuonna 2017, jos eduskunnassa käsiteltävänä oleva hallituksen esitys laiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistuksesta vuodelle 2017 hyväksytään. Muutos vaikuttaa sekä ansiopäivärahan perusosaan että sen ansio-osan laskentaan.

Lue lisää

5.9.2016 Budjettiriihen terveisiä

Budjettiriihen tiedotemateriaalin perusteella käytössä ei ole vielä lopullista kokonaisuutta siitä, millaisia muutoksia työttömyysturvajärjestelmään mahdollisesti vuoden vaihteessa on tulossa. Seuraavat seikat kuitenkin tiedetään.

Lue lisää

10.8.2016 Aloitatko koko- tai osa-aikaisen työn? Työttömyyskassa tarvitsee muutoksesta seuraavat tiedot.

Alkaako kokoaikatyösi niin, että haet päivärahaa tavanomaista lyhemmältä jaksolta? Käytä hakemiseen Openetin toimintoa jatkohakemus (muutettava)tai paperilomaketta. Ilmoita hakemuksessa päivä, josta alkaen aloitat kokoaikatyön. Jos kokoaikatyösi alkaa kesken kuukauden, liitä hakemuksen mukaan työsopimus, määräyskirja, päätös virkaan ottamisesta tai muu kirjallinen selvitys (esimerkiksi palkkalaskelma), josta käy ilmi työn ja palkanmaksun alkamispäivä. Muistathan, että paperilomakkeeseen riittää kopio asiakirjasta. Jos kokoaikatyö alkaa kuukauden alusta, liitettä ei tarvitse toimittaa.

Lue lisää

25.7.2016 Osa-aikatyö ja osittainen palkka – mistä apua toimeentuloon?

Työllistytkö syksyllä, mutta et kokoaikaisesti? Pelkällä osa-aikatyön palkalla ei välttämättä tarvitse pärjätä. Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan palkkatuloillasi soviteltuna päivärahana.

Lue lisää


Artikkelit

14.10.2016 Vaikuttaako hakemuksen saapumisajankohta sen käsittelyaikaan?

Meiltä kysytään usein, vaikuttaako se hakemuksen käsittelyaikaan, milloin sen lähettää. Vastaus tähän on kyllä; hakemuksen lähettämis- ja saapumisajankohta vaikuttavat odotettavissa olevaan käsittelyaikaan sekä kuukausi- että vuositasolla.

Lue lisää

6.10.2016 Openetti sopii myös osittain työllistyvälle

Sähköinen jäsenpalvelumme, Openetti, oli tänä kesänä suositumpi kuin koskaan. Hakemuksista 81 % saapui meille sähköisesti, Openetin kautta. Ensimmäisen hakemuksen tekeminen sähköisesti kasvatti suosiota.

Lue lisää

6.10.2016 Syysterveiset työttömyyskassasta

Kesäkausi on päättynyt myös meillä Opettajien Työttömyyskassassa. Meillähän kesäkausi tarkoittaa muuhun vuoteen verrattuna suurempaa hakemusmäärää, eikä tämä kesä ollut poikkeus aiempiin verrattuna.

Lue lisää

1.4.2016 Asioi kanssamme suojatusti verkon kautta

Haetko päivärahaa Opettajien Työttömyyskassasta? Onko työsi päättymässä tai työaikasi vähentymässä? Haluaisitko vähentää paperipostin määrää? Openetti on tietoturvallinen tapa hakea päivärahaa sähköisesti. Palveluun kirjaudutaan kotisivuiltamme osoitteesta www.opetk.fi. Palvelu on henkilökohtainen.

Lue lisää

2.12.2015 Ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen verotus muuttuu vuodenvaihteessa

Ensi vuonna palkkaa varten annettua ennakonpidätysprosenttia korotetaan ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta maksettaessa niin, että ennakonpidätys on vähintään 25 %. Jos etuudensaaja kuitenkin toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta.

Lue lisää