Oikean lomakkeen valitseminen ja hakemuksen tekeminen

  - En ole koskaan hakenut Opettajien työttömyyskassasta ansiopäivärahaa tai edellisestä päivärahan maksusta on yli 3 kuukautta.

  Jos et ole koskaan saanut Opettajien Työttömyyskassasta ansiopäivärahaa, sinun tulee käyttää Ansiopäivärahahakemus-lomaketta päivärahan hakemiseen. Samoin, jos edellisestä päivärahan maksamisesta on kulunut yli 3 kuukautta, käytä Ansiopäivärahahakemus-lomaketta. Käytä lomaketta myös, jos olet jo lähettänyt hakemuksen päivärahakauden ensimmäisiltä viikoilta, mutta päivärahaa ei ole vielä maksettu tilillesi.


   - Saan jo ansiopäivärahaa Opettajien Työttömyyskassasta, ja olen kokonaan työtön. 

   Käytä hakemiseen lomaketta Ansiopäivärahan jatkohakemus (ei muutettava), johon on pikalinkki ”Jatkohakemus” myös etusivulta. Täytä hakemus normaalilta hakujaksolta, jota ohjelma sinulle ehdottaa (4 viikkoa tai kuukausi).

   - Saan jo ansiopäivärahaa Opettajien Työttömyyskassasta, mutta aloitan osa-aikatyön tai olen muussa kuin osa-aikatyössä hakujaksoni aikana.

   Käytä hakemiseen lomaketta Ansiopäivärahan jatkohakemus (muutettava). Täytä hakemus normaalilta hakujaksolta, jota ohjelma sinulle ehdottaa. Hakemusta käsiteltäessä etuuskäsittelijä tarvittaessa ohjeistaa sinua hakujakson muuttamisesta tulevissa hakemuksissa.

   -  Saan jo ansiopäivärahaa Opettajien Työttömyyskassasta, ja osa-aikatyöni jatkuu. 

   Käytä hakemiseen lomaketta Ansiopäivärahan jatkohakemus (muutettava). Täytä hakemus normaalilta hakujaksolta, jota ohjelma sinulle ehdottaa.

   - Saan jo ansiopäivärahaa Opettajien Työttömyyskassasta, mutta työttömyyteni päättyy (esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön alkaminen, perhevapaalle siirtyminen, eläkkeelle siirtyminen tai muu vastaava muutos työttömyydessä). 

   Käytä hakemiseen lomaketta Ansiopäivärahan jatkohakemus (muutettava). Täytä hakemus vain ajalta, jolta haet ansiopäivärahaa (eli muutoksen ensimmäiseen päivään asti).

   Ansiopäivärahan lakisääteinen hakujakso on joko neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa tai kuukausi. Hakujakson muuttaminen edellyttää lakiin perustuvaa syytä. Jos haluat muuttaa hakujaksoa, ole yhteydessä työttömyyskassaan, jollei kyse ole kohdassa 5 tarkoitetusta tilanteesta.

   Päivärahaa haetaan aina jälkikäteen, jo kuluneelta ajalta. Tulevalle ajalle täytettyä hakemusta ei pysty lähettämään käsittelyyn.

   Joissakin lomakkeissa on pakollisia kenttiä. Ohjelma ilmoittaa puuttuvista tiedoista hakemuksen yläosaan tulevassa huomautuksessa. Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei pysty lähettämään käsittelyyn.


   Ansiopäivärahahakemuksen kalenteriosa:

   Valitse hakemuslomakkeen kalenteriosaan

   • Päivämäärä-sarakkeeseen ajanjakso, jolta haet päivärahaa
    Kun haet päivärahaa ensimmäistä kertaa, voit täyttää hakemuksesi kahden täyden kalenteriviikon ajalta, ja sen jälkeen jatkossa aina joko neljän täyden kalenteriviikon jaksolta, kuukaudelta tai kalenterikuukaudelta.

   • Selvitys-sarakkeeseen oikea vaihtoehto

    • Työssä
     Merkitse tähän, jos olet ollut satunnaisessa tai osa-aikatyössä.

    • Työtön
     Merkitse työtön myös viikonloppujen kohdalle, jos olet ollut kokonaan työtön.

    • Lomautettu

    • Sairas
     Merkitse sairas, jos olet ollut pitkään sairaana tai sairaalahoidossa ja saanut/hakenut Kelan sairauspäivärahaa tai muuta työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta.
     Jos olet ollut sairaana, mutta osa-aikatyösi työnantaja on maksanut ko. päivältä palkan, merkitse päivän kohdalle Työssä ja tuntimäärä.
     Yksittäisiä sairauspäiviä ei merkitä, vaan voit täyttää päivän kohdalle Työtön.

    • Koulutuksessa
     Merkitse olevasi koulutuksessa, jos osallistut TE-palveluun (omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus).
     Jos opiskelet sivutoimisesti ja TE-toimisto on antanut esteettömän lausunnon siitä, opiskelupäiviä ei merkitä hakemukseen.

    • Muu syy

    • Poissaolo TE-palvelusta

   • Tunnit-sarakkeeseen työtunnit, jos olet ollut satunnaisessa tai osa-aikatyössä
    HUOM! Tunteja ei merkitä, jos olet ollut esim. TE-palvelussa tai työtön.
    Merkitse työtunnit seuraavasti:

    • Jos palkka 45 minuutin työtunnista maksetaan 1 tunnin mukaan, merkitse sarakkeeseen 01 00, vastaavasti 75 minuuttia – 01 40.
     Tunti-kenttään on mahdollista kirjoittaa enintään luvun 24 ja Minuutit-kenttään enintään luvun 59.
     Jos ilmoittamasi tunnit eroavat palkkalaskelman mukaan maksetuista tunneista, lähetä erillinen selvitys työtunneistasi Viestit-toiminnolla (esim. hakemuksen 40 min. on palkkalaskelmassa 0,67 h).

    • Jos palkkasi opetusalalla maksetaan kiinteän viikkotuntimäärän mukaan kuukausipalkkana, merkitse ko. viikkotuntimäärän mukaiset tunnit sunnuntain kohdalle.
     Tunteja voi merkitä kuitenkin max. 24 h, joten jos viikkotuntimäärä ylittää tämän, merkitse tunnit jokaisen päivän kohdalle erikseen tai jaa tunnit lauantaille ja sunnuntaille.   Muutettava jatkohakemuslomake: 

   • Ajanjakso, jolta haet päivärahaa

   • Oikea vaihtoehto Tiedot hakujaksolta -kohtaan

   • Saatko jotain eläkettä tai sosiaalietuutta

   • Jos olet ollut työssä, valitse

    • oletko ollut osa-aikatyössä

    • satunnaisessa työssä

    • lomautettuna lyhennetyllä työpäivällä tai -viikolla Jos olet lomautettuna lyhennetyllä työviikolla, täytä hakemuksen kalenteriosaan täysi kalenteriviikko, vaikka hakurytmisi olisi kalenterikuukausi ja kuukauden viimeinen päivä olisi esim. keskiviikko. Täytä hakemus tällöin siis sunnuntaihin saakka. Esim. jos haet päivärahaa ajalta 1.-30.9. ja 30.9. on keskiviikko, täytä hakemus sunnuntaihin 4.10. saakka.

   • Lisää liite, ks. Liitteet.

   • Päivämäärä-sarakkeeseen ajanjakso, jolta haet päivärahaa Täytä hakemus joko neljän täyden kalenteriviikon jaksolta, kuukaudelta tai kalenterikuukaudelta. Lyhemmältä ajanjaksolta voit hakea, jos kesken hakujakson aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai jäät perhevapaalle tms.

   • Selvitys-sarakkeeseen oikea vaihtoehto

    • Työssä Merkitse tähän, jos olet ollut satunnaisessa tai osa-aikatyössä.

    • Työtön Merkitse työtön myös viikonloppujen kohdalle, jos olet ollut kokonaan työtön.

    • Lomautettu

    • Sairas Merkitse sairas, jos olet ollut pitkään sairaana tai sairaalahoidossa ja saanut/hakenut Kelan sairauspäivärahaa tai muuta työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta. Jos olet ollut sairaana, mutta osa-aikatyösi työnantaja on maksanut ko. päivältä palkan, merkitse päivän kohdalle Työssä ja tuntimäärä. Yksittäisiä sairauspäiviä ei merkitä, vaan voit täyttää päivän kohdalle Työtön.

    • Koulutuksessa Merkitse olevasi koulutuksessa, jos osallistut TE-palveluun (omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus). Jos opiskelet sivutoimisesti ja TE-toimisto on antanut esteettömän lausunnon siitä, opiskelupäiviä ei merkitä hakemukseen.

    • Muu syy

    • Poissaolo TE-palvelusta

   • Tunnit-sarakkeeseen työtunnit, jos olet ollut satunnaisessa tai osa-aikatyössä HUOM! Tunteja ei merkitä, jos olet ollut esim. TE-palvelussa. Merkitse työtunnit seuraavasti:

    • Jos palkka 45 minuutin työtunnista maksetaan 1 tunnin mukaan, merkitse sarakkeeseen 01 00, vastaavasti 75 minuuttia – 01 40. Tunti-kenttään on mahdollista kirjoittaa enintään luvun 24 ja Minuutit-kenttään enintään luvun 59. Jos ilmoittamasi tunnit eroavat palkkalaskelman mukaan maksetuista tunneista, lähetä erillinen selvitys työtunneistasi Viestit-toiminnolla (esim. hakemuksen 40 min. on palkkalaskelmassa 0,67 h).

    • Jos palkkasi opetusalalla maksetaan kiinteän viikkotuntimäärän mukaan kuukausipalkkana, merkitse ko. viikkotuntimäärän mukaiset tunnit sunnuntain kohdalle. Tunteja voi merkitä kuitenkin max. 24 h, joten jos viikkotuntimäärä ylittää tämän, merkitse tunnit jokaisen päivän kohdalle erikseen tai jaa tunnit lauantaille ja sunnuntaille.