Kontrollperiod

Kontrollperioden börjar då du för första gången får en dagpenning på basis av att du fyller arbetsvillkoret. De följande kontrollperioderna börjar efter att den föregående kontrollperioden upphört. Under den första kontrollperioden betalas förmånen ut utan minskning dvs. till normalt belopp.

Kontrollperioden är alltid 65 förmånsutbetalningsdagar. Om du varit tillräckligt aktiv under kontrollperioden betalas förmånen ut utan nedsättning under den nästa kontrollperioden Om du inte varit tillräckligt aktiv under kontrollperioden nedsätts arbetslöshetsförmånen med 4,65 % under den följande perioden på 65 utbetalningsdagar. 

Aktiviteten kontrolleras endast under en sådan period då den inkomstrelaterade dagpenningen betalas ut. Kontrollperioden är nödvändigtvis inte enhetlig utan 65 utbetalningsdagar kan ackumuleras under en längre period än tre månader om det där emellan finns perioder då ingen förmån betalas ut. 

Nollställningssituationer 

Kontrollperioden börjar om du uppfyller arbetsvillkoret på nytt och du efter det för första gången betalas ut en dagpenning. Kontrollperioden börjar även om på nytt då du börjar motta en arbetslöshetsförmån på nytt efter att

  • du haft ett heltidsarbete som varat längre än två veckor
  • du sysselsatt dig själv som heltidsföretagare eller i eget arbete i mer än två veckor i ett streck
  • din dagpenning har förkastats på grund av att 
    • jämkad dagpenning inte har kunnat betalas ut eftersom arbetstidsgränsen för att få den har överskridit
    • jämkad dagpenning inte har kunnat betalas ut eftersom lönen överskridits
  • arbets- och näringsbyråns tid utan ersättning (karens) har upphört
  • det arbetskrav arbets- och näringsbyrån ställt upp har uppfyllts.
Under den första kontrollperioden betalas förmånen ut utan minskning dvs. till normalt belopp.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga