Undantag i kontrollen av aktiviteten

Din aktivitet följs inte upp och förutsätts inte om 

1. du har ansökt om invalidpension och väntar på pensionsbolagets beslut

Aktivitet förutsätts inte från att ansökan om invalidpension har anhängiggjorts fram till att pensionsbolaget ger sitt beslut. Bestämmelsen gäller även rehabiliteringsstöd och delinvalidpension. Om din invalidpensionsansökan förkastas förutsätts aktivitet och den kontrolleras från och med månaden efter att beslutet givits och kontrollen sker i normala perioder på 65 utbetalningsdagar.

2. du arbetar som närstående- eller familjevårdare

Arbete som närstående- eller familjevårdare avgörs enligt avtalet om uppdraget.

3. du får en förmån som beviljas enligt arbetsoförmögenhet eller ett handikapp

Med förmån avses utkomststödsförmåner och inte till exempel kostnadsersättningar. En förmån som beviljas ut enligt arbetsoförmögenhet eller ett handikapp kan dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen eller också en förmån som inte alls påverkar dagpenningen, till exempel ett handikappbidrag givet enligt lagen om handikappförmåner. Att ansöka om dessa förmåner befriar dig ännu inte från kontrollen av aktivitet, utan du får befrielse först då dessa förmåner beviljas. 

4. du är permitterad på heltid eller med förkortad arbetsvecka så att du får dagpenning i ett streck i en kortare tid än 65 utbetalningsdagar

Om du får dagpenning i ett streck i högst 64 dagar gäller kravet på aktivitet inte dig. Om permitteringen fortsätter efter den 64:e dagen börjar kontrollen av aktiviteten från och med den 65:e utbetalningsdagen.

Dagpenningen betalas ut utan nedsättning, dvs. i normalt belopp vid ovan nämnda situationer.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga