Alterneringsersättningens storlek och arbetshistoria som krävs

Alterneringsersättningens fulla belopp är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning som du skulle ha rätt till om du blir arbetslös. Barnförhöjningar beaktas inte. 

Den arbetslöshetsdagpenning som ligger till grund för ersättningen räknas utifrån de beskattningsbara förvärvsinkomsterna från de 52 veckor eller 12 hela månader som föregår alterneringsledigheten, exklusive semesterpenning och eventuell semesterersättning. Från lönesumman dras också av en del som motsvarar den lagstadgade arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremien samt sjukförsäkringens dagpenningspremie. År 2018 är avdraget 4,48 procent.

Se också Tabell över alterneringsersättningwww.fyj.fi.

När du blir alterneringsledig ska du fylla arbetshistoriekravet på 20 års arbetshistoria innan alterneringsledigheten börjar. 

Det lönar sig att utreda sin arbetshistoria direkt, eftersom arbets- och näringsbyrån kan ge utlåtande om alterneringsledigheten och den sökande börja sin alterneringsledighet redan innan arbetslöshetskassan granskar förutsättningarna att betala alterneringsersättning. Om det då framgår att din arbetshistoria inte räcker till, betalas inte heller förmånen. Det är speciellt viktigt att du utreder din arbetshistoria om du inte är säker på att du uppfyller minimikravet på 20 års arbetshistoria. 

Du måste själv anhålla om en utredning av din arbetshistoria från Lärarnas arbetslöshetskassa. Anhållan kan lämnas skriftligt via Openet, per brev eller per e-post. I ansökan ska du nämna ditt födelsedatum, när du planerar att börja alterneringsledigheten och din gällande hemadress. Arbetslöshetskassan hämtar dina pensionsregisteruppgifter direkt från Pensionsskyddscentralen (PSC) för att beräkna din arbetshistoria enligt kraven i lagen om alterneringsledighet.

I arbetshistorian beaktas allt arbete för vilket du har intjänat pension som löntagare eller företagare från 18 års ålder. Fram till den 31 december 2006 beräknas arbetshistorian på basen av anställningsförhållandenas längd i pensionsregistret, inklusive arbete som utförts då en person varit under 18 år. Från och med den 1 januari 2007 beräknas arbetshistorian på basen av årsinkomsterna, inte på basen av anställningsförhållandenas längd.

Arbete utfört utomlands kan numera räknas med i den arbetshistoria som ligger till grund för alterneringsledighet. Detta gäller i alla fall endast arbete utfört i ett annat EU-land, inom EES-området eller i ett övrigt avtalsland. Arbete utfört som utsänd arbetstagare för en finländsk arbetsgivare räknas också med i arbetshistorian, oberoende av i vilket land arbetet har utförts. Arbete utfört i ett annat EU- eller EES-land påvisas med ett intyg utfärdat av en myndighet i det land där arbetet har utförts. Arbete utfört som utsänd arbetstagare syns i PSC:s register.

När man beräknar arbetshistorian jämställs med arbete också s.k. tider för familjeledigheter (moderskaps-, faderskaps- och vårdledighet), till den del som pension inte har intjänats för familjeledigheten. Även värnplikt och civiltjänst beaktas när man beräknar arbetshistorian. I arbetshistorian kan inräknas högst en fjärdedel, alltså fem år, av familjeledigheter och värnplikt eller civiltjänst, det vill säga tid som kan jämställas med arbete.

Om du har haft alterneringsledighet tidigare krävs 5 års (60 fulla kalendermånader) arbetshistoria mellan två ledigheter. Arbetslöshetskassan granskar att kravet på arbetshistorian uppfylls via Pensionsskyddscentralens register.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga