Ansökan om och betalning av alterneringsersättning

Ansökan om alterneringsersättning skickas till arbetslöshetskassan 

  • via den elektroniska tjänsten Openetti.

Användarnamn till Openetti får du på begäran från kassan. För OAJ:s medlemmar är användarnamnet OAJ:s medlemsnummer. Den första gången du loggar in är lösenordet ditt födelsedatum (ddmmåå) och lösenordet ska du ändra omedelbart när du har loggat in. Det lönar sig att bekanta sig noggrant med anvisningarna för tjänsten. 

ELLER
  • per post på en blankett som du får från arbets- och näringsbyrån eller på kassans webbplats under Blanketter

Ansökan ska lämnas senast inom tre månader efter ledighetens början. Till skillnad från ansökan om inkomstrelaterad dagpenning kan ansökan om alterneringsersättning skickas till arbetslöshetskassan också på förhand, det vill säga innan ledigheten börjar. Beslutet om rätten till ersättning och ersättningens storlek kan i alla fall fattas först när din ledighet har börjat.

Efter den första ansökan lämnas inga fler ansökningar såsom i fråga om inkomstrelaterad dagpenning, men du ska informera kassan om alla ändringar som påverkar alterneringsersättningen (exempelvis sysselsättning) omedelbart. 

Till ansökan fogas en kopia av alterneringsavtalet och ett löneintyg för de 52 veckor eller 12 hela månader som föregår alterneringsledigheten. Av intyget ska framgå semesterpenning, oavlönade perioder och perioder med deltidslön på grund av sjukdom. Löneintyget kan lämnas först när du har fått lön för månaden innan din alterneringsledighet börjar. Om du själv eller en familjemedlem idkar företagsverksamhet behövs en kopia av senast fastställda beskattningsbeslut samt ett ojävigt utlåtande om företagsverksamheten från arbets- och näringsbyrån. Om inget beskattningsbeslut finns för företagsverksamheten ska du bifoga en kopia av bokföringen för verksamhetstiden.

Arbets- och näringsbyrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till arbetslöshetskassan, som fattar ett skriftligt beslut om ersättning och betalar ersättningen.

Betalning av alterneringsersättning

Alterneringsersättningen betalas retroaktivt i perioder på fyra kalenderveckor. Den första betalningsperioden kan vara kortare eller längre beroende på handläggningssituationen. Betalningsdag för ersättningen är onsdagen i den vecka som följer på slutet av betalningsperioden.

Om du får någon månatlig social förmån eller har inkomster av deltidsarbete eller biinkomster av företagsverksamhet, är betalningsperioden en kalendermånad. Betalningsdag för ersättningen är då två bankdagar efter månadens sista dag. 


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga