Begränsningar som gäller alterneringsersättningen

Rätt till alterneringsersättning beviljas inte medan du 

  • får lön av arbetsgivaren som beviljat alterneringsledigheten
  • utför militär- eller civiltjänst
  • är anställd på heltid hos en annan arbetsgivare, och anställningen varar över två veckor
  • idkar företagsverksamhet som huvudsyssla
  • får förmåner enligt lagen om utkomststöd för arbetslösa
  • får sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen eller har beviljats ledighet för havandeskap, förlossning eller vård av barn.

Alterneringsersättning betalas inte för sådan alterneringsledighetstid enligt alterneringsavtalet som det inte har anställts någon vikarie för. Alterneringsersättning betalas i alla fall enligt den ursprungliga planen om vikariens anställning av någon anledning upphör under alterneringsledigheten och arbets- och näringsbyrån inte har någon annan vikarie att erbjuda.

Medan du får alterneringsersättning har du inte rätt till studiestöd.

Om du har varit alterneringsledig tidigare kan du få alterneringsledighet på nytt när du har arbetat i minst fem år (60 fulla kalendermånader) efter att den tidigare alterneringsledigheten slutade.

Alterneringsersättning och sociala förmåner 

Vissa lagstadgade förmåner som du får under alterneringsledigheten, såsom FPA:s stöd för hemvård av barn, minskar alterneringsersättningen. 

Stödet för hemvård av barn är en familjeförmån som i allmänhet dras av från dagpenningen som betalas till den som får alterneringsersättning. Stödet för hemvård dras inte av om stödet betalas till en make eller maka som sköter ett barn hemma på heltid och därför inte har rätt till arbetslöshetsförmån. Om din make eller maka är arbetslös och får stöd för hemvård, dras stödet av från hans eller hennes arbetslöshetsdagpenning. 

Alterneringsersättningen påverkas i alla fall inte av exempelvis bostadsstöd, utkomststöd, stöd för närståendevård, barnbidrag eller familjepension. 

Meddela alltid arbetslöshetskassan om du får eller har ansökt om någon social förmån.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga