Bilagor, situation 2

 1. Löneuppgifter

  • löneintyg för minst 26 arbetsveckor innan arbetslösheten, semesterpenningen och semesterersättningen samt perioder utan lön eller med deltidslön specificerade eller 
  • kopior av dina månatliga lönespecifikationer så att de täcker minst de 26 kalenderveckor som krävs.
 1. Har du ett annat arbete vid sidan av ditt heltidsarbete? Bifoga alltid en lönespecifikation till din ansökan samt en kopia av arbetsavtalet till din första ansökan.

 2. Uppgifter om anställningsförhållandets längd, arbetstiden och orsaken till anställningsförhållandets upphörande

  • en kopia av meddelandet om uppsägning, och
  • ifall uppgifterna om anställningsförhållandets längd, arbetstiden och orsaken till anställningsförhållandets upphörande inte tydligt framgår av meddelandet om uppsägning, en kopia av arbetsintyget/matrikelutdraget/annan handling av vilken dessa uppgifter framgår
  • anställningsförhållandets längd, arbetstiden och uppgifterna anges i lönespecifikationen i enlighet med punkt a.
 1. Utredning över veckotimmar om ditt arbetsvillkor har uppfyllts som lärare i bisyssla eller under kortare vikariat och du har fått lön enligt arbetade undervisningstimmar. För varje anställningsförhållande ifylls en separat utredning över veckotimmarna. Kom ihåg att vid undervisningsarbete vid en läroinrättning kan lönen för en arbetstimme baseras på en lektion på 45 minuter. Ange en arbetstimme som 1.00 i utredningen.

  • Du kan fylla i utredningen över veckotimmarna själv om du skickar oss kopior av dina månatliga lönespecifikationer och de visar antalet utbetalda arbetstimmar. Du kan också be att få en utredning över dina veckotimmar från din arbetsgivare (se nedan).
  • Om antalet utbetalda arbetstimmar inte framgår av dina månatliga lönespecifikationer eller om du använder ett separat löneintyg ska du be din arbetsgivare att fylla i utredningen om dina veckotimmar. Arbetsgivaren kan lämna in en utredning per kalendervecka med sin egen blankett eller t.ex. med en utskrift från sina egna datasystem.

 1. Om din arbetshistoria består av ett flertal olika arbetsförhållanden, försnabbas behandlingen av din ansökan om du bifogar en fritt formulerad utredning om varje arbetsförhållande där du specificerar: arbetsgivaren, tidsperioden, antalet veckotimmar.

 2. Om du eller någon av dina familjemedlemmar idkar företagsverksamhet eller du har inkomster från företagsverksamhet och företagets verksamhet fortsätter under den tid som du är arbetslös: en kopia av ditt personliga fastställda beskattningsbeslut (eller förhandsifyllda skatteförslag, ifall det inte tillkommit ändringar till förslaget).

 3. ändringsskattekort för förmånen, om du sökt ett sådant (se Beskattning av förmånen). 

 4. Erhåller du någon annan social förmån under den tid som du är arbetslös? Bifoga det senaste beslutet om denna förmån till din ansökan. Se här vilka förmåner som påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen.

 5. Följ anvisningarna för ansökans ifyllande för att vara säker på att du skickar oss de rätta bilagorna!


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga