Återkrav

Det är den arbetssökandes skyldighet att meddela arbetslöshetskassan om faktorer som påverkar beviljandet och utbetalandet av förmånen. Om det efter att ansökan skickats in sker sådana förändringar i förhållandena som kan påverka rätten till förmån eller förmånens belopp ska dessa omedelbart meddelas till arbetslöshetskassan. Om den förmånssökande är osäker på något är det hans/hennes skyldighet att ta reda på saken. Socialförmåner ska till exempel meddelas till arbetslöshetskassan redan då de ansöks, och alltså inte först då ansökan har avgjorts.
  
Om arbetslöshetskassan får information om saker som påverkar utbetalningen av förmånen i efterhand kan det leda till ett återkrav. Ibland kan återkravet även bero på ett utlåtande som arbets- och näringsbyrån givit i efterhand eller på ett fel i handläggningen. 

Enligt arbetslöshetsskyddslagen ska kassan återkräva en arbetslöshetsförmån utbetalats utan grund eller om det skett en överbetalning. En överbetalning av en förmån måste återkrävas oberoende av orsakerna till överbetalningen. 

Arbetslöshetskassan skickar in ett hörandebrev innan beslutet om återkrav fattas. Medlemmen kan svara på brevet och ge sin utredning och till exempel föreslå ett betalningsprogram. Ofta begära kassan även medlemmen om samtycke till att rätta till ett tidigare givet felaktigt beslut. Om medlemmen inte ger tillstånd till rättelse av ett felaktigt beslut ansöker kassan om avlägsnande om beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet innan den ger sitt beslut om återkrav.

Återkravet kan frångås antingen delvis eller helt om det anses vara rimligt och om överbetalningen av förmånen inte har berott på den sökandes svikliga förfarande. Kassan kan även frångå återkravet om överbetalningen är liten. Kassan överväger att frångå återkravet på grund av rimlighet efter en övervägning av medlemmens och dennes familjs helhetssituation. Övervägandet görs på basis av utredningen om de ekonomiska och sociala förhållandena. Du kan fylla i och printa ut utredningen här. Utan den här utredningen kan kassan inte överväga rimligheten. Vid övervägandet av rimligheten jämför arbetslöshetskassans familjens månatliga nettoinkomster till exempel med utkomststödets grunddelar eller de skyddsdelar som används vid utmätning. En tillfälligt medellöshet eller kortvarig skuld är inte entydiga grunder för jämkning. Ett fel gjort av myndigheten innebär automatiskt inte att återkravet jämkas.

Missbruk

De vanligaste orsakerna till missbruk är arbete eller en erhållen löneinkomst som medlemmen inte har meddelat till arbetslöshetskassan vid ansökan om förmån.

När kassan iakttar ett eventuellt missbruk skickar vi ut ett brev till medlemmen om hörande. Utifrån den sökandes svar och de faktorer som är kända bedömer arbetslöshetskassan om den sökande avsiktligen underlåtit att meddela sakerna. Om misstanken om missbruk visar sig vara skälig ska kassan ge en påföljd enligt lagen om arbetslöshetskassor. Påföljden kan vara antingen en anmärkning, varning eller uteslutning från kassan. I en del fall tvingas kassan göra en anmälan hos polisen och be dem undersöka fallet. 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga