Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning

Allmänna förutsättningar

Arbetslöshetsdagpenning kan betalas till en i Finland bosatt person som har blivit arbetslös, är i åldern 17–64 år, har anmält sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) och är arbetsför samt står till arbetsmarknadens förfogande, och som man inte har kunnat anvisa arbete eller utbildning eller som deltar i sysselsättningsfrämjande service. 


En person i åldern 65‒68 kan endast undantagsvis få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan (se punkterna Dagpenningperiodens längd samt Rätt till tilläggsdagar och pensionering). T.ex. om ett tidsbestämt anställningsförhållande upphör, vid deltidsarbete eller om du säger upp dig/blir uppsagd från arbetet ger detta inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning, om du har fyllt 65 år. Permittering eller annan med permittering jämförbar orsak (vid anställningsförhållandets början kända planerade avbrott i lärosätets undervisning) är de vanligaste orsaker som berättigar till dagpenning. Ytterligare information om andra undantagsorsaker kan fås från arbetslöshetskassans kundtjänst.

Unga arbetssökanden har vissa skyldigheter som skiljer sig från andra åldersgrupper. En person under 25 år, som inte har genomgått någon utbildning som ger yrkesfärdigheter, är skyldig att delta i antagning till studieplats gällande studier som inleds på höstterminen. Om en ung person inte deltar i en gemensam antagning eller gör något som leder till att han eller hon inte får en studieplats, kan man bli tvungen att avslå inkomstrelaterad dagpenning. Inverkan i fråga om antagning till studieplats avgörs alltid av TE-byrån.

En arbetslös person ska anmäla sig som arbetssökande antingen personligen eller med hjälp av arbetskraftsförvaltningens elektroniska tjänster. Anmälan görs till TE-byrån på den egna bostadsorten senast på den första dagen av arbetslöshet. Ytterligare information om elektronisk anmälan får du hos din egen TE-byrå eller på arbetsförvaltningens webbplats. Dagpenning betalas endast för den tid arbetsansökan har varit i kraft hos arbets- och näringsbyrån.

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas till en person som är helt och hållet arbetslös eller permitterad. Dagpenning kan dessutom betalas till en delvis sysselsatt person. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas antingen till sitt fulla belopp, förhöjdminskad eller jämkad

En förutsättning för att inkomstrelaterad dagpenning ska kunna erhållas är att både medlems- och arbetsvillkoret uppfylls.

Du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 kalenderveckor och om du som medlem uppfyllt arbetsvillkoret. 

Arbetsvillkoret uppfylls när du under din medlemstid inom en granskningsperiod på 28 månader varit 26 kalenderveckor i lönearbete, där arbetstiden under var och en kalendervecka har varit minst 18 timmar. Se Undantag i arbetsvillkoret


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga