Definition av arbetsrelaterad dagpenning

Som grund för dagpenningen används den stabiliserade förskottsinnehållning underkastade löneinkomst jämte naturaförmåner under 26 kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret och som föregår arbetslösheten. 

Från den stabiliserade löneinkomsten avdras vissa löneposter, såsom semesterpremie och semesterersättning. Från lönesumman avdras dessutom en procentandel som motsvarar 60 % av löntagarens sammanräknade dagpenningavgifter för arbetspension, arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring (4,48 procent år 2018). Dagslönen erhålls genom att dividera månadslönen med 21,5.


Den dagpenning som kassan betalar ut består av en grunddel som är lika stor som grunddagpenningen (32,40 euro om dagen 2018) och en förtjänstdel som bestäms enligt lönen på följande sätt:

Förmån

Grunddel = grunddagpenning

32,40 euro/dag

Inkomstdelen av månadslönen

till 3 078,00 euro

Inkomstdel för den överstigande delen

Inkomstrelaterad dagpenning

grunddagpenning

45 %

20 %

Inkomstrelaterad dagpenning med förhöjd inkomstdel

grunddagpenning

55 %

25 %


Barnförhöjning kan erhållas för försörjda barn som är under 18 år. Barnförhöjningarna år 2018 är 5,23 € för ett barn, 7,68 € för två barn och 9,90 € för tre eller flera barn.

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen med barnförhöjning är högst 90 % av den dagslön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, dock minst lika stort som grunddagpenningen med eventuell barnförhöjning.

En noggrannare dagpenningstabell  och dagpenningskalkylator finns på Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbplats. Det finns dagpenningskalkylator också i Openetti-tjänsten.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga