Rätt till tilläggsdag vid inkomstrelaterad dagpenning samt pensionering

Om du är född före 1950 och har fyllt 57 år innan maximitiden på 500 dagar uppfylls, har du rätt till s.k. tilläggsdagar vid inkomstrelaterad dagpenning till slutet av den kalendermånad under vilken du fyller 60 år. Efter detta har du om arbetslösheten fortsatt kunnat ansöka om arbetslöshetspension.

Om du är född 1950–1954, är gränsen för rätt till tilläggsdag 59 år,
för 1955–1956 födda är den 60 år och 
för 1957 eller därefter födda är den 61 år innan maximitiden på 500 dagar uppfylls. 

Utöver uppfyllandet av åldersgränsen förutsätts att du när 500 betalningsdagar uppfylls har varit i arbete i minst 5 år under de senaste 20 åren. Om villkoren uppfylls kan dagpenning betalas till slutet av den kalendermånad under vilken du fyller 65 år. När du har fyllt 65 år ska du ansöka om ålderspension. 

OBS! Du behöver inte separat ansöka om rätt till tilläggsdagar, utan arbetslöshetskassan undersöker din rätt till tilläggsdagar, efter att 500 dagar har uppfyllts. Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning efter det att rätten till tilläggsdagar har börjat gälla normalt på samma sätt som förut. Något separat beslut om eller intyg över att rätten till tilläggsdagar har börjat gälla ges inte. Om det inte finns rätt till tilläggsdagar, sänds ett skriftligt beslut om detta. 


Även om inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar kan betalas tills du fyller 65 år kan du gå i ålderspension redan tidigare om du så önskar. Du kan enligt egen önskan också gå i pension innan tilläggsdagarna börjar, under den inkomstrelaterade dagpenningens maximibetalningstid. Ytterligare information om den allmänna pensionsåldern, undantag rörande pensionsåldern för personer som är på tilläggsdagar, ansökan om pension och grunderna för pensionstillväxten får du av ditt pensionsbolag och på t.ex. Kevas webbplats (www.keva.fi).  Läs framför allt ”När kan jag gå i pension? ”. 

Du kan ansöka om partiell förtida ålderspension om du har fyllt 61 år. Partiell förtida ålderspension inverkar inte på den inkomstrelaterade dagpenningens storlek. Observera dock att om du går i partiell förtida ålderspension minskar din framtida ålderspension. Närmare information får du av ditt pensionsbolag och på t.ex. Kevas webbplats. 

Arbetslöshetskassan deltar inte i behandlingen av pensionsärenden med undantag av intyg som krävs för ansökan om pension. Kolla med ditt pensionsbolag vad du behöver för intyg för din pensionsansökan. Du får mer information och anvisningar om hur du ansöker om pension hos ditt pensionsbolag. Vi ber dig särskilt kolla upp när du skriftligt måste ansöka om din planerade pension hos pensionsbolaget.

Arbetslöshetskassan ska alltid informeras om ansökan om pension.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga