Allmänt om medlemskapet


Lärarnas Arbetslöshetskassa har över 108 000 medlemmar och är till medlemsantalet en av landets största a-kassor. Du kan bli medlem i Lärarnas Arbetslöshetskassa antingen direkt eller via en fackorganisation. Största delen av a-kassans medlemmar (över 98 %) hör till den via en fackorganisation. Lärarnas Arbetslöshetskassa har ca 2 700 individmedlemmar. 

Enligt sina stadgar har Lärarnas Arbetslöshetskassa en gemensam medlemsbas med Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ (och dess olika medlemsorganisationer), Forskarförbundet, Finlands Psykologförbund, Professorsförbundet och Ledare för yrkesutbildningen i Finland rf. Vi samarbetar med dessa förbund kring medlemsfrågor. Merparten av våra medlemmar hör både till ett fackförbund och a-kassan. Administrativt och juridiskt är vi dock en självständig aktör i relation till fackförbunden.

Medlemmar kan ansluta sig och höra till kassan utan att de ansluter sig eller hör till ett fackförbund. Sådana medlemmar kallas ofta för individmedlemmar. Om du funderar på att ansluta dig som eller övergå till individmedlem ber vi dig uppmärksamma följande saker. 

Fackförbunden erbjuder sina medlemmar medlemsförmåner, som en individmedlem i a-kassan inte får. Tjänster och förmåner som fackförbunden erbjuder sina medlemmar är bland annat tjänster som tillhandahålls av förtroendemannen, yrkesmässig intressebevakning, försäkringsskydd, mångsidig utbildningsverksamhet, rekreationsverksamhet, förmåner från samarbetspartner och publikationer som stärker yrkesidentiteten. En medlem i ett fackförbund har rätt till tjänster som tillhandahålls av arbetsplatsens förtroendeman, fackförbundets jurister eller andra sakkunniga, t.ex. vid problemsituationer i arbetet. Fackförbundet förhandlar även fram avtal som gäller de anställda, påverkar beslutsfattandet i samhället och lagstiftningen som berör branschen. 

Om du vill ansluta dig både till ett fackförbund och till Lärarnas Arbetslöshetskassa, kontakta fackförbundet. Se Medlemsorganisationer.

Utifrån s.k. individmedlemskap tillhandahåller a-kassan enbart rådgivning och service i anslutning till utkomstskydd och alterneringsersättning och betalar dessa åt de medlemmar som är berättigade till dem. Detta gäller inte enbart Lärarnas Arbetslöshetskassa, utan även alla andra a-kassor. 

A-kassan får således inte tillhandahålla medlemmarna intressebevakning eller rådgivning som anknyter till anställnings- eller tjänsteförhållanden. A-kassan förhandlar inte fram avtal som gäller de anställda, och påverkar inte beslutsfattandet i samhället eller lagstiftningen som berör branschen. Utifrån individmedlemskap i kassan har medlemmen inte rätt till t.ex. tjänster som tillhandahålls av arbetsplatsens förtroendeman, fackförbundets jurister eller andra sakkunniga vid problemsituationer i arbetet. Vi ordnar inte heller möjlighet för våra individmedlemmar till andra försäkringar än den lagstadgade socialförsäkring som vi handhar. 

A-kassans medlemsavgift är en månadsavgift i euro som tas ut av individmedlemmar en gång om året på förhand. För medlemmar som hör till ett fackförbund ingår avgiften i fackförbundets medlemsavgift, och fackförbundet redovisar a-kassans andel till denna. 

Om du endast vill bli medlem i Lärarnas Arbetslöshetskassa, se Medlemsansökan i Blanketter.

A-kassans stadgar i sin helhet.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga