Ansökan om medlemskap

Som anslutningsdag kan anses tidigast den dag då din skriftliga ansökan om medlemskap har mottagits av a-kassan. Du kan ansöka om medlemskap på grundval av ett ikraftvarande anställningsförhållande som hör till vårt verksamhetsområde. Du kan även ansöka om medlemskap exempelvis per e-post och komplettera ansökan senare genom att sända in blanketten för medlemsansökan jämte bilagor per post. 

Ansökan om medlemskap i a-kassa, se Blanketter

Sänd oss som bilaga till medlemsansökan en kopia av arbetsavtalet för det ikraftvarande anställningsförhållandet, ett förordnande, ett protokollsutdrag eller ett lönebesked, av vilket framgår att anställningsförhållandet har varit i kraft på ansökningsdagen. 

Anmälan om att godkänna eller avslå ansökan om medlemskap ges skriftligen och sänds per post till den adress som den sökande har uppgivit. 

Om du vill ansluta dig både till ett fackförbund och till Lärarnas Arbetslöshetskassa, kontakta fackförbundet. Se Medlemsorganisationer.

Du kan även bli medlem i a-kassan på grundval av ett anställningsförhållande under studietiden. Finlands Lärarstuderandes Förbund SOOL och Finlands Psykologförbund fungerar som a-kassans ombud. Om den som vill bli medlem i a-kassan hör till eller står i beråd att ansluta sig till ett förbund under studietiden, ska medlemsansökan till a-kassan sändas till organisationen. Det är bra att lämna in ansökan till a-kassan eller till ovan nämnda fackorganisation (www.sool.fi eller www.psyli.fi) senast på anställningsförhållandets första dag för att säkerställa att allt arbete ackumulerar det arbetsvillkor som ställts upp för erhållande av utkomstskydd.

Övergång till en annan kassa


Det är inte möjligt att höra till två a-kassor samtidigt. Om du går med i Lärarnas Arbetslöshetskassa ska du sända en skriftlig avskedsanmälan till din tidigare a-kassa. Du kan byta a-kassa endast om du är i ett anställningsförhållande. 

Om du inom en månad övergår som medlem från en löntagarkassa till en annan, räknas din anställningstid och din tid som försäkrad i den tidigare kassan dig till godo. Detta förutsätter att du har betalat medlemsavgift fram till anslutningsdagen i den nya kassan. Om du är i en situation där du är medlem i flera kassor samtidigt, anses du höra till den a-kassa som du senast gått med i. 

Medlems- och arbetsperioderna följer däremot inte med till den nya a-kassan, om du har blivit utesluten ur den föregående kassan.

Om du byter a-kassa ska du först sända en medlemsansökan till den nya kassan och meddela den föregående kassan att du har utträtt först när du har fått ditt nya medlemskap bekräftat. Så här försäkrar du dig om att medlemskapet fortsätter utan avbrott. Den anställningstid, under vilken medlemskapet inte är i kraft, är inte försäkringspliktig och ackumulerar inte arbetsvillkor.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga