Uppsägning av medlemskap


Om du vill utträda ur a-kassan, ska du anmäla detta skriftligen. Du kan sända avskedsanmälan per brev, e-post, fax eller som Openetti-meddelande. 

Medlemskapet i a-kassan upphör senast i slutet av den kalendermånad, under vilken du fyller 68 år.
När du blir medlem i Lärarnas Arbetslöshetskassa förutsätts att du arbetar i vår bransch, men under medlemskapet kan du också arbeta i andra branscher. Om du varaktigt lämnar vårt verksamhetsområde, rekommenderar vi att du överväger medlemskap i en a-kassa i din bransch. 

Om du sedan du utträtt ur Lärarnas Arbetslöshetskassa blir medlem i en annan löntagarkassa inom en månad, räknas din anställningstid och din tid som försäkrad dig till godo för den tid som du varit medlem i Lärarnas Arbetslöshetskassa. Detta förutsätter att du har betalat medlemsavgift fram till anslutningsdagen i den nya kassan. 

Utkomstskyddet överförs aldrig i situationer där du har uteslutits ur den gamla a-kassan på grund av att du har underlåtit att betala medlemsavgift eller förfarit svikligen. 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga