Uteslutning ur kassan


Enligt kassans stadgar kan kassans styrelse, efter att ha hört kassamedlem ge honom/henne en anmärkning eller varning eller utesluta ur medlemskapet en medlem som 

  1. vid sitt inträde i kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter;
  2. svikligen lämnat oriktig uppgift eller förtigit omständighet som är av betydelse för erhållande av någon dagpenning eller förmån som hör till kassans verksamhetsområde, eller för dess storlek; samt den medlem som
  3. vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelade föreskrifter.

Om en medlem inte har betalat medlemsavgifterna inom sex (6) månader, kan han/hon uteslutas ur medlemskapet i kassan från den dag från och med vilken medlemsavgifterna är obetalda. Beslutet om uteslutning tas av kassadirektören.

Arbetslöshetskassan kan utesluta dig ur medlemskap om du varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan bransch som omfattas av kassans verksamhetsområde. Beslutet om uteslutning tas av styrelsen eller av styrelsen befullmäktigat ombud.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga