Dagpenningsräknare


Med hjälp av dagpenningsräknaren får du en uppskattning av din kommande dagpenning. Den exakta summan och beslutet om dagpenningen kan arbetslöshetskassan ge först vid handläggningen av din ansökan. 

Grundinformation
Månadslön
Fyll i din genomsnittliga bruttolön i detta fält. Vid bestämning av den inkomstrelaterade dagpenningen beaktas lönen för minst 26 veckor (6 mån). 
Tilläggsinformation: Inkomstrelaterade dagpenningens storlek

Höjningar
Välj en förhöjd förtjänstdel om du på basis av din arbetshistoria eller deltagande i tjänster som främjar sysselsättningen uppfyller kraven för den förhöjda delen. 

Villkor för Förhöjd dagpenning, Sysselsättningsfrämjande service

Barn
Uppge antalet barn under 18 år som du är förmyndare för. 

Avdrag

Inkomster för deltidsarbete

Fyll i bruttomängden av dina arbetsinkomster under ansökningsperioden för inkomstrelaterad dagpenning i detta fält om du arbetar deltid, om din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permittering, om du har ett heltidsarbete på mindre än två veckor eller om du idkar företagsverksamhet som bisyssla.

Tilläggsinformation: Jämkad dagpenning

Sociala förmåner

Fyll i storleken på den förmån du erhåller under ansökningsperioden i detta fält, om det är fråga om en social förmån som ska dras av. 
Information om förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen: Minskad dagpenning

pvrlaskuri


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga