Rörlighetsbidragets längd

Längden på perioden med rörlighetsunderstöd beror på arbetsförhållandets längd. Bidragstiden är
  • 30 dagar, då arbetet pågår minst 2 månader
  • 45 dagar, då arbetet pågår minst 3 månader
  • 60 dagar, då arbetet pågår minst 4 månader.
Exempel: Ett arbetsförhållande som pågår 2,5 månader börjar 1.3.2018, varvid bidragstiden är 30 dagar. Bidragstiden är 1 - 30.3.2018.

Bidrag betalas för högst 5 dagar per vecka under bidragsperioden från arbetsförhållandets början. Antalet betalningsdagar varierar beroende på månad och dagen då arbetet inleds. Exempelvis för en understödsperiod på 30 dagar betalas rörlighetsunderstöd för 22 - 24 dagar. I fråga om deltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd bara för faktiska arbetsdagar.

Rörlighetsunderstöd betalas samtidigt bara utifrån ett arbetsförhållande och utbildning i anslutning till detta.

Rörlighetsunderstödets längd avgörs på basis av den kända längden på arbetsförhållandet. Ändring av arbetsförhållandets längd efter att det börjat förlänger inte bidragstiden. Om arbetsförhållandet ursprungligen gällt tills vidare är bidragsperioden 60 dagar. 

Rörlighetsbidrag betalas dock högst så länge som arbetsförhållandet pågår. Om arbetsförhållandet förkortas upphör betalningen av rörlighetsbidraget senast när arbetet upphör. Om arbetet förkortas så att dess längd är under 2 månader upphör rätten till rörlighetsbidraget från och med början av arbetsförhållandet, och beslutet om återkrav av bidraget avgörs utifrån orsaken till att arbetet upphört.

Tidsperioderna för rörlighetsunderstöd är fasta. Understödsperioden förläng inte exempelvis om, rörlighetsunderstödets utbetalningen hindras av en orsak som stadgas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Rörlighetsunderstöd betalas inte för dagar då

  1. arbetet och intjänandet av lön förhindras för hela dagar på grund av permittering eller en jämförbar orsak,
  2. arbetet och löneutbetalningen har brutits av en orsak som beror på personen själv
  3. du får en förmån på grund av arbetsoförmåga, såsom sjukdagpenning
  4. du får en annan förmån som förhindrar beviljande av inkomstrelaterad dagpenning (se här). 


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga